Zastrzeżenie

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem tego, że uważa się, że są zgodne z najlepszą wiedzą Weadell Company Limited.Informacje prezentowane w tej Witrynie dotyczą wyłącznie określonych materiałów w niej wskazanych.Weadell Co., Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wykorzystanie lub poleganie na informacjach.Użytkownik powinien przejrzeć wszelkie zalecenia w konkretnym kontekście zamierzonego zastosowania, aby określić, czy jest to właściwe.